KS Gónik Kłodawa - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Kalendarium

15

08-2018

środa

16

08-2018

czwartek

17

08-2018

piątek

18

08-2018

sobota

19

08-2018

niedziela

20

08-2018

pon.

21

08-2018

wtorek

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Spotkanie wigilijne grup młodzieżowych 2013
Ładowanie...

Wydarzenia

Kłodawska Przystań Turystyczna

 • autor: admin, 2018-07-13 21:15

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pn. „KŁODAWSKA PRZYSTAŃ TURYSTYCZNA - POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ KŁODAWSKIEGO PARKU ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU", mające na celu „utworzenie Kłodawskiej Przystani Turystycznej w celu nieodpłatnego i niczym nieograniczonego udostępnienia atrakcyjnej i dobrze wyposażonej przestrzenidla turystów i mieszkańców”, współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Realizacja operacji ma na celu utworzenie miejsca, które chętnie odwiedzać będą turyści i przyjezdni goście, a także mieszkańcy obszaru Solnej Doliny. Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, zakup i montaż drewnianej wiaty wypoczynkowej wyposażonej w ławki i stół, utworzenie spacerowej Fit-strefy w postaci wyremontowanego chodnika, dzięki której propagowane będą aktywne formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu - w szczególności nordic walking. Przy strefie będą zamontowane 4 tablice informacyjne: z regulaminem, z instruktażem zasad uprawiania nordic- walking oraz z najważniejszymi informacjami o atrakcjach turystycznych obszaru. Dzięki realizacji operacji poprawi się wygląd i estetyka miejscowości i obszaru LGD. Stworzone zostanie miejsce, gdzie turyści będą mogli odpocząć, spędzić wolny czas wśród zieleni, poznać i zainteresować się atrakcjami zlokalizowanymi w okolicy. Zaspokojone zostaną potrzeby mieszkańców obszaru i przebywających turystów w zakresie miejsca atrakcyjnego dla gości, stanowiącego dobrze wyposażoną, położoną w przyjaznym otoczeniu, turystyczną przystań. Projekt zakłada również wymianę bramy wraz z furtką od strony Parku, wymianę drewnianych siedzisk na istniejących ławkach, zakup 1 ławki z oparciem do montażu przy siłowni oraz 1 kosza na odpady. Kłodawska Przystań Turystyczna będzie ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich mieszkańców Gminy, turystów odwiedzających nasze miasto oraz mieszkańców gmin ościennych, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne.

Wnioskowana wartość całkowita projektu : 134.396,48 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania : 103.485,00 zł


Aktualności

I runda Pucharu Polski KOZPN

 • autor: admin, 2018-07-30 11:31

Puchar Polski

Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

KS Górnik Kłodawa - Baszta Przedecz

11 sierpnia 2018r (sobota), godz.17.00

Stadion Miejski w Kłodawie, Zapraszamy !!!


Plan spotkań sparingowych Seniorów

 • autor: admin, 2018-07-17 11:01

Plan spotkań sparingowych Seniorów przed sezonem 2018/2019:
1. Górnik - Kasztelania Brudzew 11:2
15.07.2018r (niedziela), godz.11.00 stadion w Brudzewie
Bramki: Dawid Nużczyński (pięć), Zbigniew Zwoliński (trzy), Dawid Lewandowski (dwie), Sebastian Cichocki.
2. Górnik - Warta Eremita Dobrów 3:3
18.07.2018r (środa), godz.18.00, Stadion Miejski w Kłodawie,
Bramki: Dawid Lewandowski, Przemysław Zduńczyk, Konrad Bystrzycki
3. Górnik - Orzeł Grzegorzew 1:1
20.07.2018r (piątek), godz.18.00, Stadion Miejski w Kłodawie,
Bramka: Artur Pacholczyk
4. Górnik - KP Zryw Dąbie 4:5,
28.07.2018r (sobota), godz.16.00, stadion w Dąbiu,
Bramki: Sebastian Cichocki (cztery)
5. Górnik - Zjednoczeni Piotrków Kujawski 2:4,
08.08.2018r (środa), godz.19.00, stadion w Piotrkowie Kujawskim,
Bramki: Sebastian Cichocki (dwie)
6. Górnik - Polonia Golina,
17.08.2018r (piątek), godzina i miejsce do ustalenia.

Start rozgrywek A-klasy sezonu 2018/2019 - 25.08.2018 rok.


Plan spotkań sparingowych Seniorów

 • autor: admin, 2018-07-11 08:05

Już w najbliższy piątek - 13.07.2018r, swoje pierwsze spotkanie sparingowe rozegrają Seniorzy Górnika. Przeciwnikiem będzie występująca w Konińskiej Klasie Okręgowej Kasztelania Brudzew. Mecz ten zostanie rozegrany w Brudzewie o godz.18.00.

Plan spotkań sparingowych:
1. Górnik - Kasztelania Brudzew, 13.07.2018r (piątek), godz.18.00, stadion w Brudzewie,
2. Górnik - Warta Eremita Dobrów, 18.07.2018r (środa), godz.18.00, Stadion Miejski w Kłodawie,
3. Górnik - Orzeł Grzegorzew, 20.07.2018r (piątek), godz.18.00, Stadion Miejski w Kłodawie,
4. Górnik - MKS Dąbie, 29.07.2018r (niedziela), godzina i miejsce do ustalenia,
5. Górnik - CKS Sparta Konin, 03.08.2018r (piątek), godzina i miejsce do ustalenia,
6. Górnik - Dąbrowianka Dąbrowice, 10.08.2018r (piątek), godzina i miejsce do ustalenia,
7. Górnik - Polonia Golina, 17.08.2018r (piątek), godzina i miejsce do ustalenia.

Start rozgrywek A-klasy sezonu 2018/2019 - 25/26.08.2018 rok.


Piąty obóz kolonijno-sportowy za nami

 • autor: admin, 2018-07-04 08:45

W dniach 24.06-01.07.2018 roku czterdziestu zawodników naszego Klubu plus opiekunowie uczestniczyło w obozie kolonijno-sportowym w Żelistrzewie.

Na obozie nasi zawodnicy nie tylko odbywali jednostki treningowe, ale również mieli zorganizowanych wiele atrakcji, m.in. przepłynięcie promem z Gdyni na Hel, wycieczkę cabriobusem, wyjazdy na plaże czy też wspólne ognisko.

Codzienna relacja z obozu znajduje się na https://www.facebook.com/gornikklodawa.


Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018

 • autor: admin, 2018-06-22 22:32

Kłodawa, dn. 22 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/PROW/2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

Ul. Sportowa 2

62-650 Kłodawa

Regon 310249633                                                    

Numer w KRS 0000020789                                                  

Numer NIP  6661070041                                                     

Osoba do kontaktu – Prezes Stowarzyszenia – Pan Krystian Kubiak, adres poczty elektronicznej k.kubiak10@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Realizacja operacji ma na celu utworzenie Kłodawskiej Przystani Turystycznej. Operacja zakłada: rozebranie 340 m2 podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu i ziemi, roboty montażowe w postaci montażu krawężników i obrzeży, wykonanie warstwy odcinającej, podsypki i układanie 340 m2 nawierzchni chodników, zakup i montaż drewnianej wiaty krytej gontem na papie podkładowej o wymiarach podstawy min. 3 m x 3 m i wysokości min. 3,1 m (z podłogą drewnianą lub wykonaną z kostki betonowej) i z wyposażeniem w minimum 2 ławki i 1 stół) oraz 4 tablic informacyjnych na stalowych słupkach o wymiarach tablicy min.80cm x120cm, na których zostaną umieszczone informacje na temat turystycznych atrakcji w okolicy, zasad uprawiania nordic walking, regulamin itp. (Treść tablic dostarczy Zamawiający w formacie pdf w terminie uzgodnionym z Wykonawcą wybranym w postępowaniu). Projekt zakłada również wymianę wejściowej bramy dwuskrzydłowej 3,5 m x 1,5 m  (od Parku Górnika) wraz z furtką 1,0 m x 1,5 m, wymianę drewnianych siedzisk na istniejących ławkach, zakup i montaż 1 parkowej ławki z oparciem do montażu na terenie przy siłowni oraz 1 parkowego kosza na odpady (wizerunkowo dobranego do ławki).
 • UWAGA:  Do zapytania Ofertowego załączono pomocniczo Przedmiary robót. W składanym wraz z Ofertą Kosztorysie ofertowym należy pominąć pozycje z Przedmiarów ( dział 3) o numerach:  9d.3, 10d3, 11d3, 12d3 dotyczące montażu 4 urządzeń siłowni zewnętrznej. W/w urządzenia nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. O takim fakcie należy powiadomić Zamawiającego w Formularzu Ofertowym. Kopię zawartej Umowy z Podwykonawcą Wybrany Wykonawca będzie winien dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia sporządzenia Protokołu odbioru prac bez uwag.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszym zapytaniu    ofertowym oraz jego załącznikach (wykreślenie lub zmiana jakiegokolwiek zapisu w dokumentach niniejszego zapytania ofertowego) oznacza odrzucenie oferty.
 • Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe dotyczy prac w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Roboty towarzyszące podlegające wycenie przez oferenta:
 • - Organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników,

  - Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych łącznie z wywozem ziemi,

  - Roboty porządkowe na placu budowy,

  - Zabezpieczenie pod względem BHP i P-POŻ.,

  - Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę,

  - Zakotwienie w betonowych stopach przewidzianych do montażu ławki, kosza i tablic,

  - Roboty towarzyszące przy wykonaniu nawierzchni.

  - w związku z faktem, iż roboty będą wykonywane sposobem mieszanym, przy zastosowaniu robocizny własnej inwestora, należy w wycenie uwzględnić wspólną koordynację robót,

  - zakłada się, że nowe krawężniki i obrzeża będą montowane w większości w miejscach po krawężnikach demontowanych. Obecnie inwestor nie posiada wiedzy na temat istniejących ław lub podbudowy pod krawężnikami i obrzeżami. W związku z tym wskazane jest przed złożeniem oferty dokonanie odkrywki krawężników celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ewentualne wykonanie robót związanych z budową nowych ław wraz z wykonaniem rowków należy również uwzględnić w wycenie robót towarzyszących.

 •        Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.
 •    W ofercie należy uwzględnić transport i montaż w/w urządzeń.
 •        Należy dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty.
 •    Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy, w tym w zakresie ostatecznego terminu wykonania Umowy. Szczegółowe warunki zmiany umowy zostaną zapisane w Umowie.
 • Zamawiający informuje, że prace demontażowe dotyczące: rozebranie istniejących krawężników betonowych, rozebranie istniejących obrzeży, rozebranie istniejących chodników, karczowanie krzewów i samosiejek drzew, usuwanie chwastów, demontaż istniejącej bramy wjazdowej i furtki oraz demontaż drewnianych elementów siedzisk ławek bez oparć wykona w ramach pracy własnej członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 •  

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA       

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 14 sierpnia 2018 r.

  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1.Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie Załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zamówienia oraz wizji lokalnej.

  2. Do Oferty należy załączyć szczegółowy Kosztorys ofertowy oraz wypełnione i podpisane Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 4.

              3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz:

              - opatrzona pieczątką firmową,

              - posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, sposób i osobę do kontaktu, cenę w zł polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

              - być podpisana czytelnie przez Oferenta.

  4. W celu przygotowania oferty Zamawiający załączył Przedmiary Robót. Jakiekolwiek określenia  i nazwy materiałów lub urządzeń użyte w niniejszym zapytaniu oraz w Przedmiarach służą jedynie do dokładnego określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w treści niniejszego Zapytania Ofertowego nr 1/PROW/2018.

  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1.    Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie do 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, sekretariat ( I piętro)  z dopiskiem: Oferta do Zapytania Ofertowego nr 1/PROW/2018 składana dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik Kłodawa” – nie otwierać do 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00.

  2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 10 lipca 2018 r. a wynik postępowania  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań ofertowych).

  3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data dostarczenia oferty do na adres wyżej wskazany. Nie liczy się data nadania przesyłki.

        4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.klodawa.wlkp.pl ( Gmina Kłodawa/ Przetargi/ Zapytania ofertowe), na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 w Kłodawie.

  7.   Zamawiający nie przewiduje wzywania do uzupełnienia ofert. Tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane Załączniki i dokumenty będą podlegać ocenie. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

  VI. OCENA OFERT

              Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 - Cena – waga 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.)

  Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu oferty za wykonanie całości zadania.

  Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:

  X = Cn / Cb x 100 % (waga kryterium)

  gdzie: X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku), Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert, Cb – cena brutto oferty ocenianej.

  Wyjaśnienia treści ofert: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  Sprawdzanie wiarygodności ofert: Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl ( w zakładce dotyczącej Zapytań ofertowych) oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie i na Tablicy Ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 w Kłodawie.

  VIII. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udzielają:

  - w sprawach formalnych- pan Krystian Kubiak, z wykorzystaniem poczty elektronicznej: k.kubiak10@wp.pl

  - w sprawach merytorycznych- pan Jacek Ogorzelski, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 63 27 30 622, wewn. 119

  IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1

  . Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

  2

  . Wiedza i doświadczenie

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że zrealizował  co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu podobnego zakresu prac, o którym mowa w rozdziale: Przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia bez uwag.

  Uwagi dodatkowe:

  W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

  a. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;

  b. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

  c. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

  X. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie opublikowana na w/w stronie internetowej. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 • Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
 • Dodatkowo, w przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zrezygnuje z podpisania umowy, do podpisania umowy zostanie zaproszony kolejny Wykonawca, którego oferta uzyskała najwięcej punktów spośród pozostałych ofert.
 • Umowa oraz załączniki do umowy zostaną opracowane na podstawie dokumentów użytych w niniejszym postępowaniu. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura może zostać wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac bez uwag.
 • Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 24- miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz gwarancji producentów na zamontowane w ramach realizacji umowy urządzenia.
 • Wykonawca składając ofertę uznaje, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, akceptuje termin i formę płatności oraz podtrzymuje ważność swojej oferty przez 30 dni od daty jej złożenia.
 • Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/PROW/2018:

 • Formularz ofertowy – zał. Nr 1.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. Nr 2
 • Przedmiary robót- zał. Nr 3
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Klauzula Informacyjna.
 • /-/ Krystian Kubiak

  …………………………………….

  Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy „Górnik Kłodawa”

  Kłodawa, dn. 22.06.2018 r.


  Tomasz Kowalski został nowym Trenerem Pierwszej Drużyny KS...

  • autor: admin, 2018-06-15 08:01

  Tomasz Kowalski został nowym Trenerem Pierwszej Drużyny KS Górnik Kłodawa !!!

  Popularny "Kangur" jest wychowankiem naszego klubu, gdzie jako pilkarz był wiodącą postacią. Jako trener pracuje już w Górniku przy grupach młodzieżowych. W swojej dotychczasowej karierze trenerskiej jako pierwszy trener prowadził m.in. MKS Olimpię Koło, KP Zryw Dąbie, GKS Sompolno czy Błękitnych Mąkolno.
  Trenerowi życzymy owocnej pracy i samych sukcesów!!!

  Wszystkich chętnych, chcących spróbować swoich sił w naszym klubie zapraszamy na treningi. Najbliższe zajęcia odbędą się w następujących terminach:
  - 13.06 (środa), g.18.30
  - 14.06 (czwartek) g.18.30
  - 15.06 (piątek) g.18.30
  - 20.06 (środa) g.19.00
  - 21.06 (czwartek) g.19.00
  - 22.06 (piątek) g.19.00.
  Wszystkie treningi odbędą się na Stadionie Miejskim w Kłodawie, ul. Sportowa 2.
  Więcej informacji pod numerem telefonu 783-299-009.

  Zapraszamy !!!


  Przegrana na koniec sezonu

  • autor: admin, 2018-06-11 08:02

  Niestety przegraną 2:3 z Nałęcz Babiak zakończyli ligowe rozgrywki Seniorzy w sezonie 2017/2018. Bramki zdobyli Filip Kwiatkowski oraz Sebastian Cichocki.

  Spotkanie to było ostatnim w roli trenera Pierwszej Drużyny Jacka Chmiela, który złożył rezygnację. Trenerowi dziękujemy za wspólnie spędzone lata i włożone serce w funkcjonowanie drużyny. Trener Jacek pozostaje w naszym klubie w roli trenera Orlików (r.2008/2009).


  Wyniki drużyn młodzieżowych

  • autor: admin, 2018-06-11 08:01

  Konińska Klasa Okręgowa Trampkarzy Młodszych Grupa Mistrzowska
  08.06.2018r (piątek):

  KS Górnik Kłodawa - MKS Olimpia Koło 0:1

  Konińska Klasa Okręgowa Młodzików Młodszych Grupa Mistrzowska
  09.06.2018r (sobota):
  KS Górnik Kłodawa - Oranje Sport Konin 1:2 (1:2)
  Bramka: Oskar Wawrzyniak

  Konińska Klasa Okręgowa Orlików Młodszych
  08.06.2018r (piątek):
  KS Górnik Kłodawa - Orlik E2 (gospodarz MKS Olimpia Koło)

  Końcowa klasyfikacja:
  1. MKS Olimpia Koło
  2. KS Górnik Kłodawa II
  3. GKS Osiek Wielki I
  4. GKS Osiek Wielki II
  5. KS Górnik Kłodawa I

  Konińska Klasa Okręgowa Żaków Młodszych
  KS Górnik Kłodawa - koniec sezonu


  Ostatni mecz w sezonie 2017/2018

  • autor: admin, 2018-06-04 09:29

  Konińska Klasa A

  Nałęcz Babiak - KS Górnik Kłodawa

  10 czerwiec 2018r (niedziela), godz.16.00

  Stadion w Babiaku


  Archiwum aktualności


  Zegar

  Reklama

  Najbliższe spotkanie

  KS Górnik Kłodawa   Grom Malanów
  2018-08-25, 17:00:00


  Statystyki przedmeczowe »

  Ostatnie spotkanie

  Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

  Wyniki

  Mecze sparingowe

  Najbliższa kolejka

  Najbliższa kolejka 1
  KS Górnik Kłodawa - Grom Malanów
  Nałęcz Babiak - GKS Olszówka
  Teleszyna Przykona - MKS Dąbie
  Orzeł Kawęczyn - GKS Osiek Łuczywno
  Znicz Władysławów - Wicher Dobra
  Sparta Barłogi - KS Mostki

  Wspierają Nas

  Urząd Miasta i Gminy
  w Kłodawie

  Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego
  w Straszkowie

  Kamil Kropidłowski

  oraz Pracownicy
  Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.

   

  Statystyki

  Brak użytkowników
  zalogowanych i 1 gość

  dzisiaj: 288, wczoraj: 357
  ogółem: 1 438 096

  statystyki szczegółowe

  Facebook

  Klub Sportowy Górnik Kłodawa on Facebook